A nemzetközi szállítmányozás lehet túlméretes, túlsúlyos, raklapos és sok másféle


        A szállítmányozás típusait tekintve megfigyelhetjük, hogy különleges szerepe van a túlméretes nemzetközi szállítmányozás egészének, mivel a gazdaság minden szereplôjének szüksége van nagyméretû gépekre. Ezek a gyártósorok, munkagépek, mezôgazdasági gépek elengedhetetlenek az ipari és mezôgazdasági termelés mûködéséhez és az egész gazdaság működôképességéhez. Jellemzôen más országok gyártják és más országok használják fel ezeket a gépeket, ezért itt jön a képbe a nemzetközi szállítmányozás, mert a szállítmányozók képesek megoldani a gépek szállítását különbözô országok között. Persze nem mindegy, hogy milyen árakat kínálnak a szállítmányozók a nemzetközi szállítmányozás teljesítésére, ha sikerül olyan szállítmányozó céget találni, melynek tapasztalata több évre, vagy akár évtizedre nyúlik vissza ebben a szakmában és az ügyfélközpontú ügymenetet tekinti prioritásnak, ami jó pont az ügyfeleknél, akkor jó helyen tapogatózunk. A túlméretes nemzetközi szállítmányozás jócskán a nehezebb melók közé tartozik, mert számolni kell azzal, hogy vannak olyanok, akik a becsület és a jóhiszemûség teljes hiányában szenvednek, így aztán sokat ér, ha egy szállítmányozó szavára lehet adni és nem hagyja cserben az embert. A jogi kontraktusok nélkülözhetetlenek, de a gyakorlatban sajnos ritkán érnek valamit, fôleg kisebb tételeknél, mert még mindig sok az olyan csalárd cég, amelyik nagy tartozástömeget halmoz fel és teljesítés nélkül szûnik meg, ezekben az esetekben az ügyfelek még jogi úton is csak egy év, vagy esetleg évek alatt jutnak a pénzükhöz jobb esetben, de az is elôfordulhat, hogy sosem látják viszont még a költségeiket sem, vagy akár még többet is veszíthetnek, mert bár igényük jogi elismerést nyer, de az behajthatatlan a vagyonát felélô, vagy eltüntetô cégen. Ezen okból kifolyólag, ha tényleg jó minôségû nemzetközi szállítmányozás az, ami az üzletünkhöz kell, akkor csak olyan szállítmányozó céget válasszunk, akinek a becsületén még nem esett csorba és ezt a régmúltra visszatekintve is igazolhatjuk magunknak. Ennek elemeként azt is tudnunk kell, hogy az általuk végzett nemzetközi szállítmányozás idôre lezajlott, vagy esetleg csak késve történt meg és az sem mindegy cseppet sem, hogy fôleg a túlméretes nemzetközi szállítmányozás esetén épségben megérkezett e a szállított gép, mert ha nem, akkor egy új gép legyártása és újbóli szállítása rengeteg időt vesz igénybe és elképesztô többletköltséggel jár, amit csak egy megfelelô biztosításokkal rendelkező körültekintô szállítmányozó tud fedezni. Ez a választásnál döntô fontosságú kell, hogy legyen, mert senki sem szeretne óriási veszteséget elszenvedni egy nemzetközi fuvarozás során, mivel mindenkinek van épp elég dolga, amivel a munkája közben törôdnie kell.


            Ami tényleg fontos még az, hogy egyedileg kialakított az ügyfelek és a szállítmányok igényeihez szabott szolgáltatást prezentáljanak a nemzetközi szállítmányozók, mert minden fuvar más és figyelembe kell venni a különbségeket. Ide tartozik még az információáramlás a megrendelôk felé, aminek köszönhetôen tudnak a szállítás minden egyes mozzanatáról és minden változásról, ami a nemzetközi szállítmányozás folyamatát befolyásolhatja.


A túlméretes nemzetközi szállítmányozás különleges ismereteket követel a fuvarszervezôktôl a napi munka közben szerzett gyakorlat pedig egyenesen kötelezô, mert ennek hiányában komoly hibák következhetnek be, amik rossz fényt vetnek a szállítmányozó cégre. A napi munkamenet során a speditôröknek gyorsnak kell lenniük, amihez a hatékony munkavégzés nagyban hozzájárul, mert különösképpen a túlméretes szállításoknál kell kifejezetten körültekintônek lenni, ugyanis a legkisebb méretbeli eltérések is a feje tetejére állíthatják a nemzetközi fuvarozás teljes folyamatát. Nagyon lényeges az is, hogy a szállítmányok nagy mértékû körültekintéssel legyenek elôkészítve, mert különösen a precíziós berendezések lehetnek érzékenyek a szállításkor fellépô rázkódásra, vagy az úthibák miatt bekövetkező nagyobb zökkenésekre és ezt speciális csomagolással ellensúlyozni kell! Az alkalmazottak szakirányú beszédkészsége is jó kell, hogy legyen, mert ez is hozzásegíti ôket a munka kifogástalan teljesítéséhez, ugyanis vannak olyan adatok, amit csak a megbízótól lehet megkapni és ezt a szakembereknek jól kel tudni közölni, hogy a nemzetközi szállítmányozás sikeres leszervezéséhez minden nélkülözhetetlen adat rendelkezésükre álljon. A megrendelôk legtöbbször nincsenek tisztában azzal hogy a nemzetközi fuvarozás kivitelezéséhez mit kell megtudnia a speditôrnek, így azt neki kell tudnia hogyan tegye fel a passzoló kérdéseket, annak érdekében, hogy a kellô információ birtokába kerüljön avégett, hogy az információhiányból adódó komplikációkat, amik a szállítás folyamán elôállhatnának elkerülje.
Igen nagy blama lenne, ha már nem sokkal a cél elôtt derülne ki, hogy azon a bizonyos útvonalon kamion nem mehet végig, vagy túlméretes szállítás esetében nem lehetséges a méret miatta az áthaladás mondjuk egy alagútban, vagy súlykorlátozás miatt egy hídon. Arról már nem is beszélve, hogy meg kell venni az útvonalengedélyeket és útdíjmatricákat azért, hogy a bírságok elkerülhetôk legyenek és a szállítmányozás is fennakadás nélkül haladhasson. Nyilvánvalóan ilyen részletes szállítmányozási ismeretekkel nem rendelkezik és nem is kell, hogy rendelkezzen egy megbízó sem, ez a fuvarszervezéssel foglalkozó szakemberek mindennapi feladatának szerves részét képezi.


Egy nagyon fontos dolgot még nem tárgyaltunk ez pedig a túlméretes nemzetközi szállítmányozás ára. Logikusan következtethetünk arra, hogy ez a fajta fuvarozási mód jóval drágább, mint a normál raklapos szállítás, mivel speciális trélert igényel és rengeteg engedélyt, valamint jóval több elôkészületet és így fizetendô munkaórát is.
Sokan nem is tudják, hogy a gazdaságosság és a környezetvédelem kéz a kézben járnak a nemzetközi szállítmányozásban is, mivel az üzemanyag és más erôforrások megtakarításával jelentôs mértékben takarítható meg a pénzbeli ráfordítás is. Ez a legtöbbször nem is igényel különös változtatásokat, mindössze szemlélet kérdése az egész. Természetesen a modern technológia térhódítása és annak naprakész követése komoly versenylelôt jelenthet a nemzetközi szállítmányozás terén is, mivel olyan új lehetőségek nyílnak, amik mind idôt, mind energiát és eszközöket és más anyagokat is kisebb mértékû felhasználásnak tesznek ki.


A fuvarozáshoz fontos, hogy a legjobb kamionok, mind mûszaki állapot, mind felszereltég tekintetében teljes mértékben megfelelôen álljanak rendelkezésre acélból, hogy az ügyfelek által megrendelt fuvar minden elvárást túlteljesítôen varázsolja el a megbízókat. Persze ez önmagában nem minden, mert a tökéletes egyenlet részét képezi még egy rutinos és megbízható fuvarozó vagy kamionsofôr, akik nem bújkálnak minden kavics alatt, ezért a legjobbak szerzôdtetéséhez okos speditôrökre van szükség.


       Írországi, litvániai meg norvégiai utakra nem minden szállítmányozó képes vállalni a nemzetközi szállítmányozás kivitelezését, mert a alacsonyabb szállítási mennyiség miatt nem képesek gazdaságosan megoldani, de van néhány olyan szállítmányozó, amelyik gond nélkül veszi ezt az akadályt is. Ez nagyon sokrétô fuvarszervezési képességeket igényel, amivel csak azok a speditôrök rendelkeznek, akik már évek óta tapossák a malmot és sok komplikált esettel találták szembe magukat és az adott irányokba is jól ismerik az útviszonyokat. Emellett az a kapcsolatrendszer is nélkülözhetetlen, amivel csak néhány szállítmányozó rendelkezik, ezek együtt teszik lehetségessé azt, hogy minden európai országba magabiztosan vállalhassanak fuvarokat. Ezek a fuvarok, így igen komplexek is lehetnek, ahogyan kezelniük kell részrakományokat és túlméretes szállítmányokat, vagy hûtött árukat és mindezt import és export viszonylatban is tudniuk kell, ahhoz hogy jövedelmezô legyen a történet. A megrendelôk sok típusú szállítmányt bízhatnak rá a szállítókra, mert szükség van sokféle mezôgazdasági gép, szerszám, jármûvek, raklapok, fagyasztott áruk szállítására is az összes ország között. Rázós helyzetek mindig lehetnek amikre nehéz előre felkészülni, mert egy baleset vagy kritikus helyzetet elôidézô időjárás, vagy az útviszonyok szélsôséges és hirtelen megváltozása és még számtalan más eset, könnyen elôfordulhat és erre egy körültekintô szállítmányozó cégnek kész tervvel kell rendelkezni, hogy a bekövetkezô károkat minimalizálja és az elkerülhetetlen veszteségeket a legjobb biztosításainak köszönhetôen megtéríthesse a megbízóknak.


A részrakományok mindig fontosak, mert visszaúton gyakran csak részrakományokkal lehet megtölteni a kamiont, üresen pedig nem lenne túl gazdaságos visszaindítani. A közmegbecsülés alapja lehet, ha a szállítmányozó nem különbözteti meg a megrendelôket aszerint, hogy kis vagy nagy megrendeléseket adnak, hanem mindegyiket ugyanannyira nagy körültekintéssel és tettrekészen teljesíti. Ennek a magasfokú profeszionalitásnak az ismérve még az, hogy a nemzetközi szállítmányozás folyamata során folyamatosan tartják a kapcsolatot a nagyra becsült ügyfelekkel és minden fontos mozzanatról mélyrehatóan tájékoztatják a megrendelôket.


A túlméretes nemzetközi szállítmányozás során ritkák a gondtalan pillanatok, de ez a megfelelô szállítmányozóval teljesülhet, akinek a szakemberei minden percben nagy koncentrációval irányítják a folyamatot, így ammegbízó napja gondtalanul telhetnek, legalább is ami a túlméretes szállítást illeti. Mint fentebb láthatták, sok komponense van a jó választásnak, de a bizalom és a tapasztalat kulcsfontosságúak e téren. Szerintem ezek után nem lesz nehéz meghozni azt a döntést amely meghatározza melyik cég szolgáltatásait veszik igénybe árujuk szállítására.